× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

Several urns were made as a part of Funeral design project, which focused on the transformation of conventional style urns to an art work. I used crystal glass in combination with black marble to sustain the major attributes of the material and their sterility. I created artistic urns by using spiral glass grinding, which not only maintains the mysteriousness of the urns shell, but also it gives it a unique appearance.

V rámci projektu Funeral Design vzniklo několik uren. Záměrem projektu bylo předělat konvenční styl klasických uren na uměleckou sféru. Použitím křišťálového skla a černého mramoru jsem se pokusil zachovat hlavní atributy materiálu, čistoty a sterility. Spirálovitý výbrus zachovává tajemnost obsahu schránky a dodává mu jedinečný vzhled.

More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018