Jiří Liška
× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

This object was made as part of symposium, which focused on the use of waste material from local glassworks and other glass companies. After careful consideration of all available materials, I decided to combine the value of crystal glass in visual effect with instability and sharpness. The result was a composition of two objects facing each other and interlocked to one another by carefully grinded locks. Locks were grinded using katana blade to provide perfectly balanced grinded component with crystal system of glass prisms.Toto dílo vzniklo v rámci symposia na Sázavě, kde bylo hlavním úkolem použít odpadní materiál z huti František a dalších sklářských firem. Po rozkreslování možností a shlédnutí rozdílných druhů odpadu jsem se rozhodl spojit krystalickou hodnotu skla ve vizuálním efektu s kontrastem, nestabilitou a ostrostí. Vznikla kompozice dvou objektů zapasovaných do sebe pomocí předem vybroušených zámků kde jsem použil skleněné ostří katany jako dokonale vyvážený a vybroušený prvek s krystalickou soustavou skleněných hranolů.More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018