× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

I was inspired to create this art work by the concept of instability, primarily by the instability from the visual prospective. This composition is made of different segments of triangular shapes with a disturbance of one piece of circular shape. The whole composition is held by only one string running around its circumference. The major purpose and thought of this composition were to demonstrate creative approach to object fixation without the use of glue products. I liked the challenge in applying such approach on complicated installation, which is locked in together and continuously pulled to its core. I used triangular shapes to evoke the feelings of sharpness and fragility of the glass object. I created within the project of unstable stability several such objects of different compositions, shapes and sizes.Inspirací mi byla nestabilita a to zejména po stránce vizuální. Kompozice je složena z několika segmentů ve tvaru trojuhelníku s narušením jednoho kruhového. Celou kompozici drží pouze struna natažená po jeho obvodu. Zde jsem chtěl znároznit tvůrčí myšlenku fixace bez použití lepidel v takto složité instalaci. Celá kompozice je do sebe zaklesnutá a neustále stahována do svého jádra. Trojůhelníky jsem volil z důvodu evokování ostrosti a křehkosti skla. V rámci mého principu nestabilní stability, jsem vyrobil několik objektů různých kompozicí, tvarosloví a velikostí.More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018