× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

I attempted to use the classical grinding glass technique to create two ordinary crystal cylinders, however with the addition of my innovative thought of grinding them by the décor from the inside. I got really interested in this technique, because this style is hardly used in the traditional glass grinding. It was really demanding work due to the fine stone grinding, but the result was a great representation of traditional glass grinding technique, which evoked the feeling of innovation, contrast and cleanness.Ve dvou klasických křišťálových válcích jsem se snažil použít klasickou techniku broušení avšak se svou inovativní myšlenkou - pobrousit je dekorem zevnitř. Velice mne zaujalo, že se tato použitá technika s tradičním výbrusem takřka vůbec nepoužívá. Vzhledem k jemnému kamínkovému výbrusu to byla náročná práce, která ve výsledku funguje tak jak jsem si představoval s evokací tradičního řemesla, čistoty, inovace a kontrastu.More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018