× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

I have been fascinated by blades and knifes in general for a very long time. I was able to move the limits of glass art by creating objects from the combination of glass and metal, which resulted in fully functioning glass knifes with ergonomic shape, which could be use in both kitchen and as a votive object. Several such objects were created in the series of different types and sizes. Subsequently, I was inspired in my following project by the technique of glass chopping using obsidian, which was the main mate- rial for the manufacture of cutting knifes and therefore it also became the first knife design.Z velké většiny jsem fascinován ostřím a nožem vůbec. V těchto objektech, které jsem zhotovil kombinací skla a kovu jsem posunul hranice skla o kousek dál. Vytvořil jsem funkční skleněné nože s ergonomickým tvarováním pro použití jak v kuchyni tak i jako votivní objekt. Těchto objektů vzniklo v sérii několik druhů a velikostí. V dalším díle jsem se inspiroval štípaným černým obsidiánem, což byl hlavní materiál pro výrobu řezných nástrojů a tudíž se stal i prvním designem nože vůbec.More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018