× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

The collection of children’s functional toys developed as a part of international contest of Reed Design, which primarily focused on recycling of waste material from hotels and restaurants. I really enjoyed being part of this meaningful project. These functional cars are made from marrow bones, which have a potential to behave like amorphous material after its boiling and cleaning procedure occurs. This property helped me to develop an idea of making car toy series of different types and designs.V rámci mezinárodní soutěže Reed Design, kde bylo hlavním úkolem recyklovat odpadní materiál z hotelů či restaurací vznikla kolekce dětských hraček. Tento projekt jsem si velice užil. Funkční autíčka jsou vyrobeny z morkových kostí. Materiál se po vyvaření a vyčištění chová jako amorfní tím pádem mě vnukl myšlenku vyrobit sérii autíček různých druhů a designů.More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018