× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

The blue sculpture was created as a result of smelting down glass with the uranium. Blue explosion is expressed by hole with grinded beams running around its circumference evoking under water explosion, which is both massive and quiet. This art work gives calm feeling with the tension of the explosion and sharpness of the edges. These factors were highly important for my further development as an artist, because they supported my interest in sharp edges and light penetration.Tavená plastika je součástí série plastik z mé maturitní práce. Exploze je vyjádřena otvorem s broušenými paprsky po jeho obvodu, což evokuje výbuch zevnitř pod vodní hladinou, který je masivní a tichý. Dílo přináší klid a zároveň napětí výbuchu a ostrých hran. Tyto faktory byli důležité pro můj další umělecký posun a podpořili mou fascinaci ostrou hranou na prostup světla.More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018