Jiří Liška
× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

The focus of my dissertation was the instability and sharpness, from both visual and feel perspective. I decide to connect these two factors to reach votive element in my final object, which would enhance the feelings of the audience. The main purpose of this art work was to evoke the sharpness of glass in combination with the feeling of danger from its potential falling or injury due to its sharp edges. This object is demanding in terms of space and techniques of light transmission, which results in the construct of two colours.

Ve své diplomové práci se věnuji pocitu nestability a ostrosti a to jak po vizuální stránce, tak po stránce pocitové. Rozhodl jsem se tyto dva faktory propojit mezi sebou tak, aby vytvářely votivní prvek ve finálním díle a zapojily diváka svými pocity do celku mé práce. Touto prací lehce navazuji na práci bakalářskou, ve které jsem se věnoval nožům na základě ostrosti a lesku čepele. Ty jsem zpracovával ze vzpomínek z dětství a dosavadního života. Cílem mé práce je evokovat ostrost skla v kombinaci s pocitem nebezpečí z pořezání nebo jeho pádu. A to jak v jeho velikosti a křehkosti, tak i ve své vyváženosti. Objekt, který jsem vytvořil, je náročný na prostor a vstupy světla, které se rozbíjejí v harmonii dvou kontrastních barev.Další práce

More

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018