× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

I attempted to use the classical grinding glass technique to create two ordinary crystal cylinders, however with the addition of my innovative thought of grinding them by the décor from the inside. I got really interested in this technique, because this style is hardly used in the traditional glass grinding. It was really demanding work due to the fine stone grinding, but the result was a great representation of traditional glass grinding technique, which evoked the feeling of innovation, contrast and cleanness.V díle s názvem Moon Skull, které představuje nekonečný prostor se zabývám jak protikladem rozdílného tvarosloví tak tajemstvím vnitřních vesmírů, jeho anomálií, skvrn, odstínů jeho kráterů a především úvahou že člověk a jeho osobnost je něčím unikátním a nezáleží na tom jaký je jeho vizuální stav. Proto prvotní myšlenkou pro tento objekt byla mysl, která podle mého názoru pokud je na venek až příliš krásná, uvnitř má faleš a prázdnotu.More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018