× Close
CZ Glass Sculptures Contact About EN Skleněné objekty Kontakt O mně
☰ Menu

Exhibition in Prague, Galerie Artatak
cooperation with Matyáš Hruška, Ivana Zuskinová and Michaela Spružinová

Magic Action is site-specific installation, which utilises current techniques to express the properties of the material, especially inner stress of glass or plastic material. If the inner stress is altered, the material bursts and explodes. This phenomenon can be observed in the clear glass as a colour spectrum. The installation tries to bring attention to the untraditional connection of material, which are interconnected through factors such as manufacturing in series or exchange of grinded Czech glass for plastics.
The combination of material triggers the confrontational topics expressed as visual impurities, which are the foundation of the objects and installations due to the technical image and projected animations.
The whole new world is explored using glasses with polarising filters, which enable new way of perceiving known objects, such as plastic replicates of grinded glass or hardened glass utilised everywhere around us.
The goal of Magic Action is not only to facilitate the visual representation of technology, but also to disrupt the traditional values in terms of the way the glass material is perceived. The result is a unique effect, which forms untraditional experience for the gallery visitors.Výstava v pražské galerii Artatak
spolupráce: Matyáš Hruška, Ivana Zuskinová a Michaela Spružinová

Magicke působení je site-specific instalace, která využívá současnou techniku ke znazornění vlastností materiálu. Zejména vnitřní napěti u skla či plastů, pokud dojde k jeho změně, materiál praská a třiští se. Tento jev se v průhledných materiálech dá pozorovat jako duhové spektrum.
Instalace klade důraz na netradiční spojení materiálů, které propojuje několik faktorů, jako seriová výroba, ale i nadsázka náhradou broušeného skla plastem. Kombinací odlišných materiálu vzniká konfrontační téma jímž je vizualita chyb. Ty jsou prostřednictvím technického obrazu a promítané animace nedílnou součástí objektů a instalace. Diky brýlím s polarizačnímy filtry objevujeme zcela jiný svět.
Skrze brýle získávame nový význam u znamých objektů, jako jsou plastové imitace broušeného skla nebo tvrzené sklo použivané všude okolo nás.
Cílem Magického působení je nejen zprostředkování vizuality technologického postupu, ale i nabourání tradičních hodnot ve smyslu vnímání materiálu skla. Díky tomu dochází k ojedinělému efektu, který je nevšedním zážitkem pro návštěvníka galerie.More

Další práce

Jiří Liška

Jiří Liška © 2018